ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN EN SPELREGELS VOOR DEELNAME AAN WINACTIES

 • Winacties worden uitgeschreven door Hairjewelz by Elle gevestigd te Maarheeze. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
 • Winacties worden op geen enkele manier gesponsord of beheerd door Facebook of LinkedIn.
 • Deelname aan acties is gratis. Bijzondere eisen voor deelname (bv. liken of commentaar geven, looptijd actie enz.) worden in de desbetreffende winactie post nader beschreven.
 • Deelname staat open voor iedere persoon die meerderjarig is, in Nederland woont en in eigen naam handelt.
 • Deelnemers zijn verplicht tot het verlenen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.
 • De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie.
 • Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 • Tenzij anders vermeld in de winactie geschiedt de trekking van de winnaar willekeurig en op onpartijdige wijze.
 • Winnaars worden bekend gemaakt via Facebook, Instagram of LinkedIn en zullen bij hun echte naam worden genoemd. De deelnemers stemmen in met het gebruik van hun gegevens in dit verband.
 • Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 • De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door Hairjewelz by Elle voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden.
 • Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 • Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 • Voor vragen betreffend de win actie, de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens kan contact opgenomen worden met:
 • Hairjewelz by Elle
  Sterkselseweg 20
  6026EB Maarheeze
  info@hairjewelzbyelle.nl